Skip to content

Voksne børn af alkoholikere

Betegnelsen “Voksne børn af alkoholikere” dækker over det at vokse op i et hjem med en forælder, der er alkoholiker eller har et andet misbrug. En sådan opvækst vil ofte have negative eftervirkninger i ens voksenliv. – Det kan blandt andet være problemer med at sige fra, udfordringer i nære relationer og en tendens til at tage et overansvar. Der kan også ofte være et behov for at ville kontrollere sin omverden for at skabe en indre tryghed. Dette kan komme til udtryk som tvangshandlinger eller tvangstanker. 

Jeg bliver ofte spurgt, om jeg kan anbefale bøger om emnet, og særligt nedenstående bøger kan varmt anbefales:

 • “Voksne børn af alkoholikere” og “At kæmpe for nærhed” af Janet G. Woititz
 • “Gør dig fri af andres misbrug” af Melody Beattie
 • “TABU – Ud af alkoholfamiliens tavshed” af Alex Kastrup Nielsen

Janet G. Woititz fremhæver i bogen “Voksne børn af alkoholikere”, at følgende træk ofte er fælles, når man er opvokset i en familie med misbrug:

 1. Voksne børn af alkoholikere gætter sig til, hvad normal adfærd er,
 2. Voksne børn af alkoholikere har vanskeligt ved at gennemføre et projekt,
 3. Voksne børn af alkoholikere lyver, når det ville være lige så nemt at sige sandheden,
 4. Voksne børn af alkoholikere udøver nådesløs selvkritik,
 5. Voksne børn af alkoholikere har svært ved at more sig,
 6. Voksne børn af alkoholikere tager sig selv meget højtideligt,
 7. Voksne børn af alkoholikere har problemer med nære forhold,
 8. Voksne børn af alkoholikere overreagerer på forandringer, som de ikke har kontrol over,
 9. Voksne børn af alkoholikere søger konstant billigelse og bekræftelse, og/eller
 10. Voksne børn af alkoholikere føler sædvanligvis, at de er forskellige fra andre mennesker.

Endvidere kan man som voksen have en indre fornemmelse af ikke at være voksen samt opleve at have manglende selvværd og en følelse af forladthed eller indre tomhed.

Da man som barn har lært misbrugets natur at kende på tæt hold, kan der også forekomme grader af misbrug i ens eget voksenliv. – Det kan komme til udtryk som afhængig af mad eller søde sager, afhængighed af sit arbejde, forsøg på at opnå anerkendelse og kærlighed i (destruktive) relationer eller det kan vise sig som automatiske (ubevidste) gentagemønstre – for eksempel ofte at komme i konflikt med autoriteter eller kolleger.

Det kan også være at ens forældre ikke fik lært én at passe på sig selv. – Det kan betyde, at det som voksen er svært at få skabt sunde vaner omkring søvn, madlavning, faste spisetider, fritidsaktiviteter og vennekreds. Ofte kan man føle sig hjælpeløs når det eksempelvis kommer til at skulle sørge for at købe ind til sig selv, eller komme i seng i ordentlig tid. Det er som om rammerne flyder. 

Måske fik de voksne heller ikke lært én hvordan man regulerer sine følelser. Det bliver særligt tydeligt når man som voksen forventes at skulle reagere på en bestemt måde eksempelvis på sit studie eller på en arbejdsplads. Det kan være svært at se på, at alle de andre tilsyneladende kan bevare det kølige overblik og opføre sig pænt og høfligt, når man selv oplever at hele verden gang på gang brænder sammen i et kaos af følelser.

Følgerne af at være opvokset i en familie med misbrug er dermed ofte meget indgribende i voksenlivet. Det første skridt til et mere balanceret voksenliv kan tages ved at få skabt et overblik over følgerne. Med viden kommer klarhed og dermed en større forståelse for sig selv og ens reaktions mønstre. Der betyder at der åbnes en mulighed for at få større omsorg for den side af sig selv, som måske kommer til udtryk som et 5-årigt vredt (indre) barn.

Du kan læse mere om voksne børn af alkoholikere her:

www.tuba.dk (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere)

www.aca-danmark.dk (Adult Children of Alcoholics)