Skip to content

Hvem jeg er

Jeg arbejder til daglig i en privat virksomhed med konflikthåndtering og tvistløsning og har siden 2013 haft  klienter i individuel psykoterapi.

Jeg arbejder hovedsageligt med voksne opvokset i dysfunktionelle familier – særligt med forældre med et misbrug eller psykisk ustabile forældre.

Det er min erfaring, at de tilknytningsmønstre, som blev udviklet i vores barndom er af afgørende betydning for vores relationer til andre mennesker. Uhensigtmæssige og ofte ubevidste mønstre vil således ofte udspille sig i de nære voksne relationer – det være sig i forhold til venner, veninder, chefer, kolleger eller partner.

Jeg ser terapi som en måde at blive bevidst om de mønstre, der ofte styrer os og vore handlinger. Derved kan vi – som voksne – lære at give os selv den omsorg og kærlighed, som vores forældre eller primære omsorgspersoner ikke var i stand til at give os.

Jeg er uddannet organisk psykoterapeut fra Akademiet for Psykoterapi. I organisk psykoterapi lægges der vægt på at få krop og psyke til at spille sammen på en autentisk måde. Terapien tager udgangspunkt i et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn, dvs. samspillet mellem det psykiske, følelsesmæssige og kropslige såvel som det sociale er i fokus.

Akademiet for Psykoterapi opfylder Psykoterapeutforeningens kriterier for psykoterapeutisk uddannelse. Uddannelsen er blevet evalueret positivt i henhold til de tværministerielle kriterier for psykoterapeutuddannelser.

Jeg har efterfølgende videreuddannet mig indenfor tilknytnings- og traumeterapi.

I efteråret 2014 blev jeg certificeret tilknytningsterapeut med gennemførelsen af et efteruddannelses- og træningsforløb for psykologer og psykoterapeuter i somatisk tilknytningsterapi hos Diane P. Heller. Uddannelsen fokuserer særligt på de fire tilknytningsmønstre samt betydningen af at være opvokset i en dysfunktionel familie.

I 2018 afsluttede jeg den 3-årige uddannelse i Somatic Experiencing® (SE), som er en chok- og traume uddannelse udviklet af Peter Levine, Ph.D. Kort fortalt er SE en metode til kropslig forløsning af traumer. Gennem mange års undersøgelse af dyrs adfærd og deres instinktive beredskab blev Peter Levine opmærksom på, at dyr i den fri natur ikke traumatiseres på trods af gentagne trusler og farer for deres liv. SE metoden bygger på den antagelse, at et tilsvarende instinktivt beredskab også findes hos mennesker i forhold til traumatiske begivenheder og chok. Imidlertid styres dette instinkt ofte af vores højere og mere fornuftsbetonede hjernestrukturer. Dette kan føre til en blokering af den naturlige instinktive forløsning af traumer og give anledning til symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion og egentlig PTSD. SE metoden tilbyder redskaber og metoder til genetablering af nervesystemets naturlige balance og iboende evne til selvregulering. Dette understøtter den instinktive forløsning af traumer, som ellers kan manifestere sig som symptomer i krop og sind.

Endvidere har jeg i juli 2018 afsluttet uddannelsen i Integral Somatic Psychology (ISP) i London ved Raja Selvam, psykolog og PhD. ISP uddannelsen er en masteruddannelse for uddannede terapeuter, som fokuserer på at øge effektivteten af terapi gennem fuld integrering af krop, energi og bevidsthed. ISP metoden har fokus på at inddrage kroppen i psykologisk arbejde med henblik på at forbedre udbyttet af terapien. Metoden arbejder også med energierne i kroppen, hvilket er et hidtil relativt uudforsket område, men som vi stadig får mere og mere viden om.

Jeg går løbende i individuel supervision samt gruppesupervision hos certificerede traumeterapeuter.

For oplysning om yderligere kurser og uddannelse henvises til detaljeret CV nedenfor.

Siden januar 2016 har jeg arbejdet som frivillig terapeut hos TUBA. TUBA er en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark og tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Jeg går i løbende supervision hos TUBA samt deltager i faglige uddannelsesdage.

Jeg anser mig selv for at være et åbent, omsorgsfuldt og engageret menneske.


CV:

 • 2008: Kursus i stresshåndtering ved Cand.psych. Uffe Damborg (København)
 • 2008-2010: Uddannelse i Terapeutisk Healing ved cand.comm. og bachelor i psykologi, Sisselmaya Øster og klinisk psykolog Kirsten Øster (208 timer) afsluttet april 2010 (København). Se mere på www.sisselmaya.dk
 • 2010-2014: Organisk Psykoterapeut ved Akademiet for Psykoterapi (4-årig godkendt psykoterapeutuddannelse). Afsluttet juni 2014 (København). Se mere på www.akademietforpsykoterapi.dk
 • 2010: Workshop om kropsbevidsthed og vægt afholdt af Geneen Roth (US) oktober 2010 (Seattle). Se mere på www.geneenroth.com
 • 2010: Workshop ”The Shadow Process” afholdt af Debbie Ford (US) januar 2010 (København). Se mere på www. thefordinstitute.com
 • 2011: Workshop med Byron Katie (US) april 2011 (New York). Se mere på www.thework.com
 • 2012: Seminar “From Trauma to Flow” Somatic Experiencing® ved Dr. Peter Levine (US) juni 2012 (København). Se mere på www.sosinternationale.org og www.traumahealing.org
 • 2012-2013: Mediatoruddannelse (alternativ konfliktløsning). En specialistuddannelse på 58 kursuslektioner med fokus på alternativ konfliktløsning, kriseteori og følelsesdimensioner i konflikter
 • 2014: Workshop om modstand og kontaktmønstre ved Master of Science in Organisations, psykoterapeut og Executive Coach Jesper Rasmussen i marts 2014 (Københavns Gestalt Institut)
 • 2014: “The School for the Work” ved Byron Katie (US) juli 2014 (Tyskland). Se mere på www.thework.com
 • 2014-2021: Indskrevet på Institute for the Work med henblik på at blive certificeret i The Work ved Byron Katie. Se mere på www.instituteforthework.com
 • 2014: Uddannelse i somatisk tilknytningsterapi, Modul 1 DARe1 (Dynamic Attachment Re-Patterning experience) ved dipl.gestaltterapeut, socionom, cert. mindfulnessinstruktør MBSR., Cert.SE- practitioner Judith Beermann Zeligson. Se mere på www.dianepooleheller.com
 • 2014: Uddannelse i somatisk tilknytningsterapi, Modul 2-4 SATe (Somatic Attachment Training experience) ved Ph.D. og tilknytningsterapeut Diane Poole Heller (US). Certificeret terapeut i SATe fra Københavns Gestalt Institut den 15. September 2014 (159 kursuslektioner). Se mere på www.dianepooleheller.com og  www.kgicph.dk
 • 2014: “Childhood Revisited” ved psykoterapeut Nayano Skaaning og Lotte Köhler (The Work ved Byron Katie). Se mere på  www.thework.com
 • 2015: Introduktion til Somatic Experiencing® metoden ved autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi, specialist og supervisor i psykotraumatologi Ursula Fürstenwald februar 2015 (København). Se mere på www.traumeheling.dk
 • 2016: “The School for the Work” ved Byron Katie (US) juli 2016 (Tyskland). Se mere på www.thework.com
 • 2016-2018: Somatic Experiencing® uddannelse – 3 årig uddannelse i chok- og traumeterapi (jeg har taget uddannelsen i London, San Diego og Køln). Underviser på Beginning (1. år) i London var psykoterapeut og traumeterapeut Doris Rothbauer (Tyskland). Intermediate (2. år) i London undervises af psykolog og traumeterapeut Pedro Prado (Brasilien). Advanced (3. år) afholdt i San Diego og Køln undervises af psykolog og PhD Raja Selvam og PhD Sonia Gomes (Brasilien) Se mere på  www.sosinternationale.org og www.traumahealing.org
 • 2018: “The School for the Work” ved Byron Katie (US) marts 2018 (Ojai, USA). Se mere på www.thework.com
 • 2017-2018: Post-advanced Somatic Experiencing seminar i Integral Somatic Psychology (ISP) Modul 1-3 i London ved psykolog og PhD Raja Selvam, se mere på www.integralsomaticpsychology.com
 • 2019: “The School for the Work” ved Byron Katie (US) juli 2019 (Tyskland). Se mere på www.thework.com
 • 2021 (september): Certified Facilitator for The Work of Byron Katie

Medlemsskaber:

Jeg er medlem af Somatic Experiencing® foreningen i Danmark, se mere på www.seforeningen.dk

Jeg er endvidere medlem af the Institute for The Work of Byron Katie, se mere på www.instituteforthework.com og www.thework.com